REGULAMIN WPROWADZANIA PSÓW w Centrum Handlowym Ptak Outlet w Rzgowie

  1. Centrum Ptak Outlet w Rzgowie, przy ul. Żeromskiego 8 (zwana dalej „Centrum”) zezwala na wprowadzanie psów na teren części wspólnych Centrum, pod warunkiem że nie są uciążliwe dla pozostałych klientów Centrum.
  2. Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzone do Centrum. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenia starań, by psy te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały części wspólnych przeznaczonych dla wspólnego użytku.
  3. Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego nadzoru nad swoimi zwierzętami.
  4. Zwierzęta agresywne lub mogące stwarzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren Centrum.
  5. Na teren Centrum psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
  6. Psy mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 m. Brak kagańca jest dopuszczalny, gdy pies znajduje się na ręku pełnoletniego opiekuna lub w specjalnym nosidełku.
  7. Nie wolno wprowadzać psów do sklepów znajdujących się na terenie Centrum, z wyłączeniem lokali specjalnie oznaczonych „Tu możesz wejść z pupilem”. Nie dotyczy to psów-przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.
  8. Sklepy i punkty usługowe, które zezwalają na zakupy z psem wymienione są na liście dostępnej w Punkcie Informacyjnym oraz oznaczone są specjalną naklejką „Tu możesz wejść z pupilem”.
  9. Zabrania się pozostawiania psów w obrębie nieruchomości Centrum bez opieki.
  10. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy oraz powiadomić o takiej sytuacji Ochronę Obiektu, tel. 42 231 41 15. Woreczki na psie „wypadki” znajdują się w 4 stacjach przy każdych z drzwi wejściowych i można je pobrać bezpłatnie.

Przypominamy, że spacer po centrum handlowym nie jest wskazany dla czworonoga i powinien stanowić rozwiązanie tylko w sytuacji awaryjnej. Niezależnie od wymienionych powyżej postanowień, zabrania się podejmowania w Centrum działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. Osoby odwiedzające Galerię proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony obiektu. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych Dyrekcji Centrum i jej współpracowników. Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum odpowiednich działań, w tym wezwanie do opuszczenia obiektu. Państwa opinia i poczucie bezpieczeństwa są dla nas niezwykle istotne, dlatego wszelkie naruszenia Regulaminu mogą Państwo zgłaszać w Punkcie Ochrony Obiektu, tel. 42 231 41 15.